Enquisa sobre os servizos da Biblioteca, 2021

  • Esta enquisa ten como finalidade coñecer o grao de satisfacción das persoas usuarias cos servizos que reciben da Biblioteca Universitaria e tratar, deste xeito, de mellorar a súa calidade coas opinións e suxestións manifestadas na enquisa.
  • Se se lle proporcionou un código persoal de acceso ao cuestionario, introdúzao na casiña superior.
  • Se vai acceder de modo anónimo, simplemente preme sobre o botón ENTRAR para acceder ao cuestionario.
  • Unha vez na enquisa pulse sobre as opcións que considere convenientes.
  • As enquisas recompílanse de modo completamente anónimo.
jueves, 11 de agosto de 2022CTR0